Kirkegården

Gravsted:
På Hjarup Kirkegård har vi 3 gravsteds-typer.

1. Kistegravsteder med plads fra 1 til flere kister. Der er også mulighed for at nedsætte urner i disse gravsteder.

2. Urnegravsteder med plads til 2 urner.

Udvælgelse af gravsted sker ved henvendelse til graver Ole Merrild tlf. 22 40 67 72

Begravelsesformer

1. Urnebegravelse.
Bisættelse fra kirken, hvor højtideligheden afsluttes med jordpåkastelse i kirken, hvorefter kisten bliver ført ud og kørt til krematoriet. Urnen kommer automatisk tilbage til kirken, og nedsættelse aftales med graveren.

2. Kistebegravelser.
Begravelsen foregår fra kirken. Efter højtideligheden føres kisten ud til gravstedet, hvor jordpåkastelsen finder sted.

Retningslinjer for brug af kirke og kirkegård.Det er ikke tilladt at pynte med levende lys i /på bænkene. På gravstederne må der kun anvendes kirkegårdens ral/sten. Ekstra vaser findes ved vandhanerne.

Vedligeholdelse.
Et gravsted kan vedligeholdes helt eller delvis af afdødes pårørende. Ønsker man ikke selv at vedligeholde gravstedet, kan der til enhver tid træffes aftale med graveren.

Der er 2 aftale-former.

1. Man betaler pr. regning for 1 år af gangen i fredningstiden.

2. Man indbetaler til Haderslev Stift for en fredningstid, d.v.s. en legatordning.

Alle kister- og urners placering i gravstedet bliver registreret i kirkegårdsprotokollen. Hver kirkegård har en fredningstid, d.v.s. et bestemt antal år mellem hver gang, der må graves i samme grav. På Hjarup Kirkegård er fredningstiden for

Kistegrave: 30 år

Urnegrave: 10 år.

Det er derfor en stor fordel for pårørende og menighedsrådet, hvis man bestemmer sig for, at der ved ens egen begravelse bliver indbetalt for en fredningsperiode til Stiftet.

Se brochuren om Hjarup Kirkegårds bibelske Have.