Cellegruppen

Formålet er at fordybe sig i Bibelen og at have god tid til at snakke med hinanden om emnerne.
Torsdag i ulige uger mødes cellegruppen i Kirkeladen kl. 19.30.

Kontaktperson Asta Nielsen 28 97 99 46