Mennesker & Meninger

Formålet er:
• at arbejde på et bredt folkekirkeligt grundlag
• at skabe rum for debat om livets små og store spørgsmål
• at skabe fællesskab som giver nye kræfter til hverdagen.
Mødes hver 3. mandag i Kirkeladen kl. 19.30
Formand er Arne Christensen tlf. 20 11 45 92.